Home / Informacje / Polityka prywatności

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dla klientów Firmy CATHRIN
W CATHRIN świadczymy usługi oparte na zaufaniu – tysiące Klientów mogą mieć pewność, że dane ich Klientów są przetwarzane w bezpieczny sposób. Zależy nam na przejrzystości działań, dlatego w związku z wchodzącym w życie rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO) pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego i poinformować Cię, o tym, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CATHRIN. z siedzibą w Warszawie przy ul.Targowej 85 03-408 Warszawa 2) Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w CATHRIN jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: reklama@cathrin.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji dotyczących oferowanych przez CATHRIN usług na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a. 4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora, zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora usługi zarządcze, księgowe, marketingowe i prawne. 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy lub dostępności usługi lub do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody. 6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność otrzymywania informacji dotyczących oferowanych przez CATHRIN usług.